E-learning

Studentům nabízíme moderní, plně flexibilní, samostatný prostředek k samostudiu, a to ve formě e-learningového systému "Practice On Line", který je zaměřený zejména na jednotlivce a malé skupiny studentů.

Macmillan Practice Online je nový doplňkový "materiál" určený pro ty, kdo studují angličtinu jako cizí jazyk. Nabízí řešení pro studenty všech pokročilostí a každého zaměření.

Macmillan Practice Online je dostupný kdekoli, kde je připojení k internetu. Tento e-learningový systém zahrnuje:

 • více než 200 aktivit jak pro individuální studenty, tak pro malé skupiny
 • přístup k více než 450 gramatickým cvičením
 • obsahuje poslech, čtení, gramatiku, slovní zásobu a výslovnost
 • v ceně je přístup k Macmillan English Dictionary Online
 • více než 30 vysoce kvalitních kurzů podněcujících studenty a pomáhajících zlepšit výsledky
 • slouží také jako doplněk běžné výuky ve třídách při používání učebnic nakladatelství Macmillan (např. Inside Out, Sky High and In Company) - tento systém umožňuje učiteli využít více času při výuce na zlepšení aktivních dovedností, zatímco pasivní dovednosti studenti rozvíjejí sebevzděláváním
 • příprava na mezinárodní zkoušky (TOEFL, TOEIC, PET and FCE)
 • kurzy obecné angličtiny (A2-C2)
 • kurzy odborné angličtiny (English for Academic Purposes - EAP)
 • hodnocení studentů za každé cvičení a možnost sledovat výsledky svého studia v sekci Markbook - tyto výsledky lze stáhnout také jako dokument pdf a odeslat svému učiteli angličtiny
 • studenti si mohou vyplnit MPO Record of Achievement, který je zpracován v souladu s Evropským jazykovým pasem a je součástí Evropského jazykového portfolia