Letní pětitýdenní kurzy japonštiny - Skupinové kurzy - Kurzy pro veřejnost

Vyberte si z nabízených termínů jednotlivých kurzů japonštiny. Termíny otevření jsou plně flexibilní, začátek kurzu se řídí vzájemnou dohodou agentury a studentů.

Termíny letních pětitýdenních kurzů


Pro objednání kurzu můžete využít náš on-line formulář
anebo volejte tel.: 224 919 565, 603 477 216.


Základní charakteristika kurzů

Kurz obsahuje blok 20 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Výuka probíhá 2 x týdně (2 x 90 minut) v plně vybavených učebnách naší jazykové agentury na adrese Malá Štěpánská 15, Praha 2.

Výuka probíhá ve skupince maximálně 6 studentů (standardně jsou však studenti 4) a je vedena kvalifikovanými českými lektory i rodilými mluvčími s dlouhodobou zkušeností ve výuce.

Začátky hodin výuky jsou vždy v 17:30 nebo v 19:00 hod.

Termíny otevření jednotlivých kurzů jsou plně flexibilní - začátek kurzu se řídí vzájemnou dohodou agentury a studentů.

Individuální úvodní konzultace v agentuře zdarma - stanovení potřeb, požadavku a cíle výuky

Studijní plán je možno po dohodě s lektorem na základě konkrétních potřeb účastníků kurzu částečně modifikovat.

Základní studijní materiál (učebnice) je volen na začátku každého kurzu dle aktuálních potřeb zúčastněných studentů.

Samozřejmostí jsou doplňkové studijní materiály - kopie, časopisy, nahrávky, využití příruční knihovny.

Po ukončení kurzu obdrží každý student osvědčení o absolvovaném kurzu.

Kurz je možno uhradit hotově, převodem nebo poukázkou "SmartPASS", "FlexiPASS", UNIŠEK", "ACCOR ACADEMIA" a "ACCOR MUTLI".

Konečná cena kurzu se odvíjí od skutečného počtu studentů ve skupince.

4-6 studentů: 2.200 Kč včetně 20% DPH, 3 studenti: 2.600 Kč včetně 20% DPH.


Pro objednání kurzu můžete využít náš on-line formulář
anebo volejte tel.: 224 919 565, 603 477 216.


Popis jazykových úrovní

Úplní začátečníci
Kurz je určen pro všechny studenty, kteří se rozhodli překonat dosavadní zábrany a konečně získat základní znalost jazyka. Kurz je veden zkušeným lektorem s důrazem na položení základů jazykového systému, na základní konverzaci a zejména na užití jazyka v praxi. Základní materiál je učebnice na českém základě volená dle dohody se studenty.

Mírně pokročilí
Určeno všem studentům, kteří již zvládli základní gramatické jevy spolu s mírně pokročilou konverzací. Kurz je zacílen na zopakování probraného učiva a zejména další rozvoj všech aspektů znalosti jazyka formou vyvážené výuky. V hodinách je používán zejména anglický jazyk, v případě nezbytné potřeby je gramatika vyložena na českém základě. Hodiny jsou vedeny kvalifikovaným českým lektorem.


Pro objednání kurzu můžete využít náš on-line formulář
anebo volejte tel.: 224 919 565, 603 477 216.