Naši lektoři

Naše agentura zaměstnává plně kvalifikované lektory, pro které je profesionální přístup a využití efektivních moderních vyučovacích metod samozřejmostí.

Dbáme na to, aby si naši lektoři neustále zvyšovali a doplňovali kvalifikaci a seznamovali se s novými trendy ve výuce jazyků.

Nedílnou součástí spolupráce s lektory je metodická podpora ze strany agentury, průběžná kontrola kvality výuky a v neposlední řadě stálý kontakt s klientem.

Jedině tak je možno zabezpečit vysoký standard a efektivitu výuky.

Všichni rodilí mluvčí jsou vybaveni mezinárodně uznávanou zkouškou na výuku jazyka jako jazyka cizího, např. angličtina (TEFL, TESOL, CELTA….. ) a příslušnou praxí.