Reference

Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních


Ministerstvo obrany ČR
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních


Generali PPF Holding B.V.
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních


Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních
 • intenzivní výukové programy


Regionální operační program pro region soudržnosti Střední Čechy
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních
 • intenzivní výukové programy


Magistrát hl. města Prahy, odbor fondů EU
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních


Správa státních hmotných rezerv ČR
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních
 • intenzivní výukové programy


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • jazyková výuka ve formě pravidelných kurzů skupinových i individuálních
 • intenzivní výukové programy